Kiemelt

Cigány kártya

Szinte mindenki halott róla, mindenki ismeri, az életében már legalább egyszer találkozott a cigány kártyával, vagy esetleg jósoltak neki. Amikor meghalljuk a nevét, azonnal misztikus hangulatunk lesz. Rögtön kíváncsiak leszünk a sorsunkra, a jövőnkre, a velünk való történésekre. Van több fajta, több lapos, több féle, honnét ered stb., melyekről informálódhatsz a neten vagy szakirodalomban.

A valós működéséről viszont csak itt informálódhatsz.

A régi időkben (és most is) az asszonyok (általában, de kevés férfi is) között akadtak olyanok, akikben a másokon való segítés annyira elhatalmasodott, hogy álmokból jövendöltek, illetve a későbbiek során a cigány kártya volt az az eszköz, melyből válaszokat kaphattak a jövőről. Előfordul még számtalan jóseszköz, pl: kávézacc, csontok, dobókocka, ágak, stb. Az álmokból való jóslásnál, ugyanis nem volt eszköz. Azonban nemcsak a segítési szándék vezérelte a mi kis jósnőnket, hanem a jövendőmondásért valamiféle ellentételezést is kapott, vagy használati tárgyat, élelmiszert vagy pénzt. És nem utolsó sorban az elkeseredett, szomorú és lelkileg padlón lévő embereknek lelki vigaszt nyújtott, bátorította, bíztatta őket a jobb jövőben való bizakodásban.

Kiváló megfigyelő volt a mi jósnőnk! A jóslást kérő személynek megfigyelte az arcát, a testtartását, esetleg a tenyerét is megnézte, meghallgatta a panaszát, a hangja, a hanglejtése is fontos tényező volt a mi jósnőnknek. És jött a cigány kártya kirakása! Ekkorra már kialakult egy kép a mi emberünkről a jósnő fejében, zsigereiben. Már a régi időkben is létezett a morfogenetikus mező, ami összeköt mindent mindennel, mindenkit mindenkivel. Kirakta a kártyát, valamelyik kirakási formával és összeolvasta a lapokat.

És itt van a lényeg! A mi jósnőnk hite, tudása, bölcsessége, lelkisége, tisztasága, szeretete, támogatása, igazsága, nagylelkűsége, bátorsága, erőssége, tisztelete, tisztessége, hálája lesz a Te jövőd iránymutatója!