Mi a karma?

Az élet körforgása csakis a reinkarnáció elfogadásával értelmezhető és általa válik egyértelművé és tökéletessé. Ennek a körforgásnak a része a karma. Okozati törvénynek nevezik, a karma kiegyenlítéséről szól. Ha az emberi cselekedeteket különféle energiának vesszük, akkor láthatjuk, hogy az hullámzó. Jelképesen, ha ezt a tó vízéhez hasonlítjuk, akkor láthatjuk, a hullámokat, melyek hol fent, hol lent vannak. Ezt nevezhetjük pozitív, illetve negatív hullámnak. Pozitív vagy negatív karmának. Egyik a másik nélkül nem létezhet. És egyszer van úgy, hogy eltűnik a hullám, kiegyenlítődnek az energiák, és ekkor szűnik meg a karma.

Láthatjuk, hogy ez a hullámzás egy életeket átfogó energia átalakulások sorozata, amely legvégül semlegessé válik. Ezeken az átalakulásokon megy mindenki keresztül, egészen addig, amíg ki nem egyenlítődik az energia.

Másoktól energiát elvonó, vagy elrabló gondolat vagy cselekedet, a másik emberben energia hiányt eredményez, ezért neki valahonnét be kell szereznie ezt a hiányzó energiát. Amennyiben nincs lehetősége azt tőle visszakapni, ez áttolódik egy következő életre, amikor olyan körülmények teremtődnek, hogy vissza tudja kapni az energiát.
És így tovább!

Sorselemzés

A misztika világában a leggyakrabban felmerülő témakör a sorselemzés. A legtöbb ember kíváncsi a sorsára, arra, hogy mi várható az életében, mit tartogat számára a jövő, a sors, a végzet. Ilyenkor jóshoz, asztrológushoz, számmisztikában jártas személyhez vagy spirituális tanácsadóhoz fordulunk útmutatásért.

A kérdezőknek két tábora van:

Az egyik szerint a Sors Isteni eredetű, előre meghatározott események, kivédhetetlen történések sorozata, mely elkísér az élet során. Határozott, fix dolog az ember jövőjéről, vagyonáról, szerelméről. Arról az elvről való meggyőződés, hogy egy természetfeletti erő vagy hatalom határozza meg jövőnket. Gyakran negatív dolgokkal társítják a sorsot, mint például baleset, tűzeset, betegség, halál, veszteség.

A másik csoport szerint sorsunk összefügg a karmánkkal, az ok-okozati univerzális törvénnyel. Van egy sorsunk, egy karmánk, ami a születésünkkel aktiválódik. A sorsunkat kezünkbe tudjuk venni, gondolkodásmódunk megváltoztatásával, tudatos lelki és szellemi fejlődésünk által. Az optimista szemlélet optimista jövőt eredményez.

Sorselemzés alkalmával nagyon szépen kirajzolódik, milyen lehetőségekkel, képességekkel születtünk és melyek azok a hiányosságok, melyeket pótolni kell. A sorselemzés megmutatja milyen feladataink vannak, és mely dolgok azok, amelyek kijavításra szorulnak. Az asztrológia ezeket a dolgokat szépen mutatja a házak vizsgálatánál. A számmisztika szintén kiválóan tudja értékelni a születési számaink, év, hónap, nap segítségével a hozott energiákat, azok hatását az életünkre. A névmisztika a nevünkből tud iránymutatást adni. A különféle jóskártyák is mutatják lehetőségeinket és hiányosságainkat.

Mindegyik esetben a cél: a külső és belső harmónia elérése és fenntartása, mert ez a lelki és szellemi fejlődésünk záloga! A harmónia pedig az egység alappillére!

Az univerzum törvényei

Az univerzumnak is vannak alapszabályai, törvényei, melyeket jó, ha ismerünk. Ha nem ismerjük őket, akkor is vannak. A felsorolás a teljesség igénye nélkül készült.

Gyakorlati hasznát veheted sorsod, élethelyzeted, személyiséged alakításánál.

– Minden energia, ami nem jó vagy rossz,
– Amire a figyelmedet fordítod, az megerősödik, növekedni fog,
– A felsőbb énünk tudja mikor van szüksége a léleknek építkezésre, kiáradásra, mikor van szükség csendre,
– Az univerzum harmóniára, kiegyenlítődésre törekszik,
– A karma, az újjászületés körforgása,
– A lelki fejlődésre irányuló igyekezet, vágyakozás és annak megvalósítása,
– A szabad akarat törvénye,
– A hála törvénye.

Számtalan életen keresztül tanuljuk meg e törvényszerűségeket, melyek bevésődnek tudatunkba, tudatalattinkba. Addig kapjuk a feladatokat, élethelyzeteket, sorsokat, ameddig valamennyit el nem sajátítottuk. Utána léphetünk felsőbb osztályba a lélekfejlődésben.
Amikor életelemzést, sorselemzést kér valaki, akkor számtalan tényezőt kell figyelembe venni, megérteni, elfogadni.