Mi a karma?

Az élet körforgása csakis a reinkarnáció elfogadásával értelmezhető és általa válik egyértelművé és tökéletessé. Ennek a körforgásnak a része a karma. Okozati törvénynek nevezik, a karma kiegyenlítéséről szól. Ha az emberi cselekedeteket különféle energiának vesszük, akkor láthatjuk, hogy az hullámzó. Jelképesen, ha ezt a tó vízéhez hasonlítjuk, akkor láthatjuk, a hullámokat, melyek hol fent, hol lent vannak. Ezt nevezhetjük pozitív, illetve negatív hullámnak. Pozitív vagy negatív karmának. Egyik a másik nélkül nem létezhet. És egyszer van úgy, hogy eltűnik a hullám, kiegyenlítődnek az energiák, és ekkor szűnik meg a karma.

Láthatjuk, hogy ez a hullámzás egy életeket átfogó energia átalakulások sorozata, amely legvégül semlegessé válik. Ezeken az átalakulásokon megy mindenki keresztül, egészen addig, amíg ki nem egyenlítődik az energia.

Másoktól energiát elvonó, vagy elrabló gondolat vagy cselekedet, a másik emberben energia hiányt eredményez, ezért neki valahonnét be kell szereznie ezt a hiányzó energiát. Amennyiben nincs lehetősége azt tőle visszakapni, ez áttolódik egy következő életre, amikor olyan körülmények teremtődnek, hogy vissza tudja kapni az energiát.
És így tovább!