Örök szeretet

A mai nap rezgése az örök szeretet érzését közvetíti. Nézz szét és lásd és érezd, hogy körülötted minden tárgy és élőlény, növény a szeretet rezgését ontja feléd. Vedd át tőlük ezt az érzést, rezgést és add tovább embertársaidnak, a körülötted lévő állatoknak, növényeknek. Ez a folyamat hatalmas erőt generál, olyan erőt, mely mindent meg tud mozgatni. Ma, most ennek a folyamatnak van itt az ideje. Mihály arkangyal ebben maximálisan veled van. Segít, hogy észrevedd és befogadd a feléd érkező feltétel nélküli szeretetet. Segít abban, hogy tovább tudd adni azt!

Az Arkangyal kártyából húzott lap mutatja, hogy Ariel arkangyal is velünk van. Bíztat a szárnyaid kiterjesztésére, ne tétovázz tovább, kezdj el a magasba emelkedni. Minden adott hozzá!

Uriel arkangyal kreativításra sarkall. Az univerzum fénye támogat és kibontja a benned rejlő, alkotó erődet.

A cigánykártya z „Özvegyasszony”” lapját adta. Ennek a lapnak a jelentése ebben a helyzetben az, hogy egyedül,- minden külső tényezőtől függetlenül (mint az özvegyasszony) – befele, a lelked fele fordítsd a figyelmedet, és a szíveddel érezd a történéseket, és szívedből dönts!

Testre rajzolt jelek

A napokban a városban voltam és séta közben a figyelmemet megragadta egy fiatalokból álló csoport, 5-en voltak. Jellemzően leginkább a tetoválásuk volt feltűnő. Az ragadta meg a figyelmemet. De vajon honnét ered a tetoválás, a látványon kívül összefügg-e az univerzum rezgéseivel, és ha igen, akkor milyen módon? Támogatólag hat-e a viselőjére vagy ártóan, vagy netán semleges?

Különféle leírásokban olvasható, hogy törzsi népeknél rajzokat, jeleket festettek a bőrükre különféle céllal. Például jelölte, hogy ki melyik csoporthoz tartozik, a rangját jelölte, vagy az erejét jelölte, ráírták mennyi vadállatot ölt meg. Harc előtt az arcukra hosszabb, rövidebb vonalakat kentek fel, hogy harci erejüket ezáltal fokozzák. Harc után a sérülteknek keresztet és kört valamint vonalakat festettek fel a bőrükre, ezáltal mielőbbi gyógyulást segítve. Cápafog rajztól védelmet, gazdagságot pedig a kagylóhéj rajztól vártak. A különböző történelmi időkben is elterjedtek és népszerűvé váltak a bőrrajzok. Görögország, Római Birodalom, Egyiptom, Kína területén is használták.

Majd a 80-as évek körül Eric Körbler felfedezte és kidolgozta, hogy a bőrre felfestett jelek az univerzummal kölcsönhatásba lépnek és a szervezetben rezonanciát keltenek, mely rezgések mozgósítják a szervezet öngyógyító erőit. Ezek konkrét jelek, vízszintes vonal, függőleges vonal, kör, ipszilon. Ezek szimbólumok, melyek hatással vannak a testre, lélekre.

Érdemes elgondolkodni azon, hogy ki mit miért tetováltat magára?

Terem a türelem

Jophiel arkangyal a türelmet hangsúlyozza és emeli ki a mai napra. Amikor a türelem lesz ezen a napon az első számú erősséged, akkor az álmaid gyorsabban formálódnak és nagyon hamar valóra válnak.

Chamuel arkangyal a békességet közvetíti, tudd, hogy csak a szeretet létezik, semmi más. Mozgasd meg ezt az érzést. Hagyd áramolni magadon, majd fogadd el és add tovább!

Mihály arkangyal mai üzenetében a gyógyító energiák használatát hangsúlyozza. Hagyd, hogy átjárják a tested, a lelked, az univerzumból érkező kék lángú, fényes sugarak és gyógyítsák lelki sebeidet, energiatested.

A cigánykártya a „PÉNZ” lapját adta, jelezvén, hogy ne feledkezz meg anyagi világunkról sem. Ez a lap ebben az értelmezésben azt jelzi, hogy a lelki táplálék felvétele az anyagi világban is megmutatkozik. A lelki gazdagság, anyagi javak gazdagságával párosul. Így teljes a harmónia.

A számmisztika szerint ma a 9-es szám rezgése van ránk hatással, ami a lehetőségek kezdetét jelöli. A dátumban lévő 1-es, 2-esek, a 4-es és a 7-es számok is kifejtik erejüket és kölcsönhatásban vannak velünk.

Jósok, látók, médiumok

Jóslási, látói és médiumi képességekkel rendelkező emberek valóban léteznek. Napjainkban egyre többen fordulnak hozzájuk. Természetesen itt is van szuper jó, jobb és legjobb, és nem annyira jó. Ugyanúgy, mint bármely más szakmában. Érdemes tudni, hogy anyagi síkon létezünk, ám lényünk átível nem anyagi síkokra is, melyeket fizikai szemünkkel nem látunk, kezünkkel nem érzünk, és fülünkkel nem hallunk. Nem alkalmasak ezek az érzékszerveink a másik sík érzékelésére. Arra más érzékszervünk, vagy érzékszerveink vannak. Mindenkinek van egyformán. Azonban, amit nem használunk, az visszafejlődik. De újra lehet aktiválni, és akkor működik. A jósok, látók, médiumok pont ezeket az érzékszerveiket aktiválták és használják mások megsegítésére.

Köztudott immár, hogy minden rezgés az univerzumban. Az anyag is rezgés, csak sűrűbb, mint a víz, vagy a folyékony fém vagy a levegő. A jósok, látók, médiumok olyan képességekre tettek szert, vagy születésüktől különleges képességekkel rendelkeznek, melynek kapcsán képesen térben és időben olyan síkokon járni, ahonnét információt tudnak áthozni az anyagi síkra. Vagy tudatukat képesek kitágítani, vagy esetleg áthelyezni egy másik térbe, ahonnét képeket, hangokat, történéseket, felvillanásokat, megérzéseket tudnak áthozni. Lehetnek ezek érzések, gondolatok is.

Ezek az információk nagy segítségére vannak a kérdezőnek, általa másképpen tudja alakítani az életét. Például, előző életbe betekintést nyerhet egy látó, rávilágíthat egy ott történt nagyon negatív eseményre, melynek a következménye a jelen életben mutatkozik meg. Annak megértése után átfordulás következik be a kérdező életébe, ugyanis még egyszer ugyanazt a hibát nem akarja elkövetni. Az átfordulás a lényeg. Átfordulás, átlényegülés által válhatunk jobb emberré, általa haladhatjuk meg önmagunkat. Ebből tanulhatunk, nemesedhetünk!

Vágyaink beteljesedése

Könnyed álmodozások, fellebbenő vágyak, melyek jönnek és tovaszállnak. Vágyakozunk egy csoki után, egy új ruha után, egy társ után, egy autó, egy bicikli, egy könyv vagy egy telefon után. Vannak időszakok az életben, mikor nem sikerül semmi, amibe belekezdünk. Bosszankodunk, sajnálkozunk emiatt és balszerencsésnek érezzük magunkat.

Őrangyalaink sem segítenek, vajon miért? Eszünkbe jutott, hogy ők hogyan működnek? Ott állnak körülöttünk és várják a kéréseinket! Kérésre várnak! Tehát kérni kell! Kérjetek bátran.

Egy másik formája a vágyaink beteljesülésének, amikor tudatosan végigvisszük a folyamatot. Ehhez viszont tudni kell, hogy pontosan mi a célunk, mit akarunk. És tudni kell, hogy az univerzum reagál a kiküldött gondolatokra, kérésekre. Legyen az pozitív, avagy negatív előjelű. Ugyanis nem tesz különbséget közöttük. Ezért gondold meg a kérésed. A NEM szót nem ismeri fel, nem értelmezi.

– megjelenik egy vágy az elmédben, többször is felbukkan,
– majd elhatározod, hogy igen, ezt akarom, igen ezt kérem, szeretném,
– minden tőled telhetőt megteszel érte,
– kialakítasz egy konkrét képet a vágyad tárgyáról, legyen az bármekkora,
– több napon keresztül dédelgeted, fenntartod elmédben ezt a képet, amíg megerősödik,
– utolsó lépésként pedig útjára engeded, hogy meg tudja valósítani a képet,
és visszatérjen hozzád fizikai valóságban.

Van választásod, az életed úgy éled le, hogy lesz, ahogy lesz, avagy az égiekhez fordulsz, vagy/és kezedbe veszed a sorsod? Hívj és segítek!

Hatalmas lehetőség, csak ma!

A mai napon is lehívom az univerzum energiáit, mit mutatnak, mit jósolnak.
Ma 2021.05.05-e van, három db 5-ös, összeadva: 15, ismét összeadva 6-os szám jön ki. Az ismétlődő számok hatása erősebb, így a 2-es ismétlődik és az 5-ös is, a 15 hatása is jelentős, valamint 6-os szám is irányt mutat. (A számok jelentését mindegyik numerológiai könyv, vagy internetes leírás tartalmazza, úgy azt mellőzöm.)

Összegezve: Higyj a változásban, az átalakulásban, a személyes alkímiádban, emelkedj önmagad fölé, varázsold át magad az egyensúly állapotába! A mai nap energiái erre adnak hatalmas lehetőséget!

Jóseszközeim pedig alátámasztják az összegzést:

Mihály Arkangyal kártya üzenete megerősíti, hogy a helyes úton jársz.

Jophiel Arkangyal türelemre int a mai napon.

Az angyalok fénye békességet jelöl ki a mai napra, külső és belső békére is vonatkozik.

A cigány kártya a szerelem lapját adta.

Indulásra felkészülni!

Lehívom a mai nap energiáját és rezgését, kérem az univerzum útmutatását a 2021.04.22 napra. Az elmúlt napok csendes, nyugalmas energiái után hullámokban elindult az áramlás. Fizikai szinten is érezhető a pulzálás. Szinte behatol a testünkbe. Aktivál, mozgósít. Ragadjuk meg ezt a lehetőséget, éljünk vele. Először is fogadjuk be a lényünkbe az érkező energiákat! Tervezzünk, ötleteljünk, mert remek időszak erre. Kreativításunk határtalan. Használjuk ezt ki.

A jós eszközeim szerint az alábbi jelekre figyeljünk:

Az angyalok fénye kártya 3 lapot mutat: Szabadság, Bőség, Hála hármasságát,

Mihály Arkangyal az egészségtudatosságod és a „Jó” közérzeted megerősítését segíti elő,

Zadkiel Arkangyal az együttérzés fontosságát emeli ki,

Cigánykártya a „Hűség” lapját adta, önmagunkhoz való hűségre utal.

Tehát indulásra felkészülni, adott hozzá minden, energia, erő, csak saját magad kell hozzáadni. Hamarosan elindulnak a dolgok körülötted és benned is. Amihez hozzákezdesz, sikerül!

Az univerzum törvényei

Az univerzumnak is vannak alapszabályai, törvényei, melyeket jó, ha ismerünk. Ha nem ismerjük őket, akkor is vannak. A felsorolás a teljesség igénye nélkül készült.

Gyakorlati hasznát veheted sorsod, élethelyzeted, személyiséged alakításánál.

– Minden energia, ami nem jó vagy rossz,
– Amire a figyelmedet fordítod, az megerősödik, növekedni fog,
– A felsőbb énünk tudja mikor van szüksége a léleknek építkezésre, kiáradásra, mikor van szükség csendre,
– Az univerzum harmóniára, kiegyenlítődésre törekszik,
– A karma, az újjászületés körforgása,
– A lelki fejlődésre irányuló igyekezet, vágyakozás és annak megvalósítása,
– A szabad akarat törvénye,
– A hála törvénye.

Számtalan életen keresztül tanuljuk meg e törvényszerűségeket, melyek bevésődnek tudatunkba, tudatalattinkba. Addig kapjuk a feladatokat, élethelyzeteket, sorsokat, ameddig valamennyit el nem sajátítottuk. Utána léphetünk felsőbb osztályba a lélekfejlődésben.
Amikor életelemzést, sorselemzést kér valaki, akkor számtalan tényezőt kell figyelembe venni, megérteni, elfogadni.

Könnyed kezdés

A mai nap ismét egy különleges nap, amikor a naptárra nézünk, szinte mindenkinek szembetűnik a számok egyezősége, annyira feltűnő, hogy ezt a tényt érdemes jobban körbe járni. 2021.02.22., szinte biztosra veszem, hogy az univerzum tartogat valami üzenetet számunkra. A sok 2-es szám és az 1 db 1-es szám, valamint a numerológia értelmében összeadva 11, azaz 1+1=2, szintén 2 lesz az eredmény. A 11 mesterszámot jelent, mely a kezdetet jelenti, egy magasabb síkon. Fordíthatom, illetve értelmezhetem úgy, hogy kezdjünk újra bizonyos dolgokat, hátrahagyva a régmúlt elavult energiákat, szokásokat hagyjunk el, emelkedjünk a régiek fölé. Kezdjük el egyedül, és fogadjunk társakat magunk mellé az úton, nem az ÉN, hanem MI haladjunk előre. A növekvő hold is ezt erősíti.

Ebben támogatásukkal bíztatnak a jóskártyák is:

Mihály Arkangyal mai üzenete szerint az otthonodra vigyáznak az angyalok,
az Angyalok Fénye jóskártya Gábriel Arkangyal jelenlétéről biztosít, könnyedség járja át a napodat,
a cigány kártya pedig a Vágy lapját adta ki.

Célod elérésében, kellő vágyakozással indulsz, és angyalok könnyedsége járja át otthonodat és segíti a napodat! Minden erő adott a könnyed kezdéshez, a megújuláshoz!

Családi “gyomok”

Lehívtam az univerzum mai napra vonatkozó energiáit. Ugyanis szeretek tisztában lenni azzal, hogy milyen lehetőségeket – legyen az bármilyen –tartogat számomra az erőtér. Mintegy kívülállóként szemlélem, (ezt javaslom is minden esetben másnak is) így megtudom látni, a nap buktatóit és lehetőségeit is.

Tehát a mai nap a numerológia szerint – 2021.02.08., összeadva egyenként: 2+2+1+2+8=15, azaz 1+5=6. – tehát egy számra redukálva a 6-os szám, melynek üzenete a családi erő vizsgálata és fenntartása. Természetesen a számnak jelzőtábla szerepe van, az energiák jobb megértése, illetve megérzése szempontjából.

Pontosan a mai napon van itt az ideje, hogy a családban lévő negatív erőket felismerjük és elhatározzuk magunkat, hogy feloldjuk ezeket a negatív mintákat, érzéseket. Ez azt jelenti, hogy megbeszéljük a haragvó családtaggal a történteket, ami okozta a problémát, lehetőleg megbocsátással rendezzük a történteket, az igazságosságot figyelembe véve. Még akkor is, ha az alaptörténet 10-15 évvel ezelőtt kezdődött is. Békésen megállapodunk, kihúzzuk a probléma gyökerét. Ez a mai nap erre, a „gyökér” dolgok elrendezésére a legalkalmasabb!

A cél legyen mindig előtted! Tudatosan haladj a családi béke elérése felé, mivel a család akkor tud egységes lenni, ha nincsenek visszahúzó érzelmeket tápláló személyek benne. A társadalomban a család a legkisebb egység és egységben van az erő!